• AXUDAS, SUBVENCIÓNS E EMPREGO

  II PLAN DE PRACTICAS LABORAL.

  09/08/2013 »

  A Diputación de Pontevedra pon en marcha o Plan de Práctica Laboral que se llevará a cabo en colaboración con las empresas del sector privado
  As Empresas interesadas en este programa poden consultar as bases en este enlace web.
  http://www.depo.es/practica-laboral-empresas

  CALENDARIO LABORAL 2012

  21/07/2011 »

  O pasado dia 4 de xullo de 2011, publicouse no Diario Oficial de Galicia, a aprobación do calendario laboral para o exercicio 2012 dos festivos autonómicos.
  calendario laboral 2012

  CALENDARIO LABORAL 2011.

  01/07/2010 »

  Conforme o establecido no artigo 37.2º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, modificado polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, de non se producir modificación no [...]

  REFORMA LABORAL 2010

  01/07/2010 »

  A anunciada reforma laboral materializouse no recente Decreto-Ley 10/2010, que procede a unha nova regulación legal e a unha modificación normativa de importantes institucións laborais. A reforma ten como obxectivo esencial contribuir á reducción do desemprego e incrementar a productividade da economía española e centrase en catro ámbitos fundamentais: unha nova regulación sobre a contratación [...]

  SUBVENCION PARA O FOMENTO DE CREACION E EXPANSION DE CADEAS SUCURSALISTAS, DA MELLORA DOS ESTABLECEMENTOS E DA SÚA IMAXE

  23/06/2010 »

  Informámoslle que o dia 23 de xuño de 2010 publicouse no Diario Oficial de Galicia, DOGA nº 118 a “Orde do 3 de xuño de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da creación e expansión de cadeas sucursalistas, da mellora [...]