• Boletín

  RECETARIO XORNADAS GASTRONOMICAS 2010

  foto-algas

  Tras o éxito colleitado das “Xornadas Gastronómicas” realizadas durante a celebración da XLVII edición da Festa do Marisco, onde se desenrolou a temática “As Algas e a sua aplicación Gastronómica”, ofrecendose unha “Degustación” de pratos realizados con Algas elaborados polo Obradoiro de Emprego de Hostalarelía do Salnés III da Lanzada.

  Ante as peticions recibidas do recertario onde están os pratos degustados nas xornadas o poñemos a disposicion para a sua consulta.

  MEMORIA ACTIVIDADES EMGROBES 2009

  caratula-memoria-actividades-2009

  DIAGNOSTICO E PLAN DE FUTURO ECONÓMICO E EMPRESARIAL

  O GROVE

  portada-diagnostico-empresarial

  DESCARGA DIAGNOSTICO E PLAN DE FUTURO EMPRESARIAL DE O GROVE

  Con este estudio o que queremos é dianmizar a actividade empresarial da zoa, Somos conscientes de que debemos aproveitar ó máximo o noso potencial nas actividades turísticas, acuícolas, marisquera e conservera como economías básicas do desenrolo municipal, sen embargo non debemos olvidar a potenciación de outras actividades económicas que creen unha maior solidez e axuden a conquerir os obxetivos de desenrolo que plantexamos para a zoa.

  O estudio basase no amplo coñecemento das actividades actuais en todolos sectores e en canto o entorno no que se desenrola. Coas suas potencialidades tentamos elavoraro futuro económico que consideramos máis adecuado para o desenrolo empresarial da nosa zoa.

  No estudio puxemos o noso maior interese con noso traballo, decicación e experiencia. Temos o convencemento de que as aportacions que se saen deste estudo teran un gran valor na toma de decisions do desenrolo economico do Grove.