• Equipo técnico

    EMGROBES conta cun amplo equipo de técnicos, que continuamos aumentando, para poñelos a disposición dos socios e Empre, para resolver as diferentes dubidas e asesoralos nas diferentes consultas que poidan ter.

    ASESOR TECNICO VETERINARIO E HIXIENE ALIMENTARIA

    Dna. Antonia González Mao.