• Bases

  A Xunta Directiva de EMGROBES, na reunión ordinaria do día 29 de outubro de 2007, acordou, por unanimidade, otorgar un premio ao que se denominou “O Grove
  de ouro” e outro chamado “O Grove de Prata”, redactándose as seguintes bases para a súa concesión.

  Bases O Grove de Ouro

  Bases O Grove de Ouro

  Bases O Grove de Prata

  Bases O Grove de Prata