• CALENDARIO LABORAL 2011.

  4295347241_cfec696d51_o

  Conforme o establecido no artigo 37.2º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, modificado polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, de non se producir modificación no calendario laboral de carácter estatal, as festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011 serán as seguintes:

  1 de xaneiro Aninovo

  6 de xaneiro Día de Reis

  19 de marzo San Xosé

  21 de abril Xoves Santo

  22 de abril Venres Santo

  17 de maio Día das Letras Galegas

  25 de xullo Día Nacional de Galicia

  15 de agosto A Asunción

  12 de outubro Día da Hispanidade

  1 de novembro Todos os Santos

  6 de decembro Día da Constitución

  8 de decembro A Inmaculada

  As festas mencionadas terán carácter retribuído e non recuperable

  pdf

  DECRETO 101/2010 DO 17 DE XUÑO, POLO QUE DETERMINA O CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2011


  Os comentarios estan pechados.

  Esta noticia foi publicada o día Xoves, 1 de Xullo de 2010 ás 11:53 na sección Axudas, Subvencións e Emprego. Podes seguir as respostas a través do sistema RSS 2.0. ...