• REFORMA LABORAL 2010

  foto-laboral1

  A anunciada reforma laboral materializouse no recente Decreto-Ley 10/2010, que procede a unha nova regulación legal e a unha modificación normativa de importantes institucións laborais. A reforma ten como obxectivo esencial contribuir á reducción do desemprego e incrementar a productividade da economía española e centrase en catro ámbitos fundamentais: unha nova regulación sobre a contratación temporal e a extinción do contrato de traballo; a introducción de fórmulas de flexibilidade interna e de xestión do tempo de traballo; o fomento do emprego e as bonificacións á contratación indefinida e, por último, a intermediación laboral no emprego e a contratación a través das empresas de traballo temporal.

  Tratase dunha reforma de contido e alcance diferenciado, pero que afecta a cuestións centrais na xestión, goberno e administración das relaciónes laborais na empresa.

  pdf-b

  NOTA INFROMATIVA REAL DECRETO-LEY 10/2010, DE 16 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO


  Os comentarios estan pechados.

  Esta noticia foi publicada o día Xoves, 1 de Xullo de 2010 ás 11:16 na sección Axudas, Subvencións e Emprego. Podes seguir as respostas a través do sistema RSS 2.0. ...